Tove Falk

leg. psykolog

Tove Falk

Tove Falk

leg. psykolog

Jag heter Tove Falk och är legitimerad psykolog med inriktning mot psykodynamisk psykoterapi. Jag har erfarenhet av att arbeta med vuxna, ungdomar och barn. Min grundläggande metod är klassisk psykodynamisk terapi samt olika psykodynamiska korttidsterapiformer. Jag är även HBTQ-diplomerad.

Det finns många anledningar att söka en psykologkontakt. En del personer har ett tydligt avgränsat problem, medan andra mer har en vag känsla av att något inte stämmer eller en föreställning om att livet inte blev som de hade tänkt sig. Oavsett om du vet vad du vill ha hjälp med eller upplever mer av ett diffust missnöje kan psykoterapi vara hjälpsamt.

Om psykodynamisk terapi (PDT)

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att det vi varit med om i livet, särskilt under de tidiga åren och i våra familjerelationer, påverkar hur vi känner, tänker och beter oss som vuxna. Våra tidiga relationer påverkar hur vi relaterar till andra: hur lätt vi har att känna tillit och visa sårbarhet, förmedla hur vi tänker och känner samt reflektera kring hur andra tänker och känner. De påverkar även hur vi tänker och känner kring oss själva.

En psykodynamisk terapi kan vara långvarig men den kan också pågå under en kortare period. Du bestämmer själv om du vill ha en längre eller kortare kontakt. En kortare psykodynamisk terapi fokuserar oftast på ett område i ditt liv, medan en mer långvarig terapi siktar mot att ge dig större självkännedom.

I terapikontakten arbetar vi utifrån din aktuella situation och de svårigheter du upplever idag och försöker förstå dessa. Målet är att du med tiden ska få en mer tydlig och sammanhängande berättelse om dig själv och din historia. När du vet varför du känner eller tänker som du gör är det lättare att se om det är någonting du vill förändra i ditt liv och hur det i så fall ska gå till.

Hur går en psykoterapeutisk behandling till?

En kontakt hos mig börjar med två till tre inledande samtal. Under de första samtalen pratar vi om vad du söker hjälp för och hur jag kan bidra till detta. Om du tror att jag är rätt person att hjälpa dig fortsätter vi kontakten. Efter de första samtalen kommer vi överens om hur behandlingen ska se ut och formulerar mål. Målformuleringen syftar både till att vi ska ha något att arbeta mot och att vi ska kunna utvärdera behandlingen allt eftersom den fortskrider.

Om mig

Jag är utbildad på det femåriga psykologprogrammet vid Stockholms universitet och har därefter gjort min legitimationsgrundande praktiska tjänstgöring för psykologer inom barn- och ungdomspsykiatrin. Jag har bland annat stor erfarenhet av att arbeta med föräldrastöd och samtalsstöd till föräldrar och gravida samt med neuropsykiatriska utredningar.

Sedan 2015 är jag även HBTQ-diplomerad. HBTQ-diplomeringen och den tillhörande utbildningen i normkritik arrangerades av Lafa – Stockholms läns landstings enhet för sexualitet och hälsa. För mig är det mycket viktigt att alla jag möter, oavsett könsuttryck, könsidentitet och sexuell läggning, känner sig trygga och väl mottagna.

Som psykolog har jag självfallet tystnadsplikt och min legitimation är utfärdad av Socialstyrelsen. Det betyder att jag följer de anvisningar och lagar som gäller för all legitimerad sjukvårdspersonal. Jag är även medlem i Psykologförbundet/ Psykologföretagarna och arbetar i enlighet med de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Förutom att arbeta i min egen verksamhet är jag även anställd som psykolog på Karolinska universitetssjukhuset.

Jag har en psykodynamisk grundutbildning och har vidareutbildat mig inom KBT och affektfokuserad psykoterapi. Under vintern 2017-2018 har jag exempelvis deltagit i specialistkursen Beteendeanalys och psykologisk behandling i somatisk vård vid Karolinska universitetssjukhuset. Jag har även gått en grundkurs i ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy). Min utgångspunkt är att både behandling och metod ska vara flexibel och utgå från klientens behov.

Kontakt

Min mottagning ligger i Stockholm på Lehusens gränd 2, ett par minuters gångväg från Södra station och 10 minuters promenad från t-banestation Mariatorget. Det går bra att ta kontakt med mig genom formuläret nedan eller på telefonnummer 070-4411147. Det går också bra att mejla till info@tovefalk.se. Tveka inte att kontakta mig om du har frågor kring psykoterapi eller den behandling jag kan erbjuda.